Insurance là gì?

Bảo hiểm trong HYIP là gì và nó hoạt động như thế nào?

Bảo hiểm trong HYIP (Insurance) – là khoản bồi thường tổn thất cho nhà đầu tư đối trong trường hợp dự án ngừng thanh toán (Scam).

Được bảo hiểm – các dự án HYIP trong đó các nhà đầu tư của Blog HyipFinance.Com được bồi thường toàn bộ hoặc một phần tổn thất trong trường hợp dự án ngừng thanh toán.

Đây là một ưu đãi có lợi, vì sau khi dự án Scam, Blog HyipFinance.Com sẽ bồi thường cho nhà đầu tư toàn bộ hoặc một phần tổn thất cho các dự án Được bảo hiểm. 

Ngoài ra, Blog HyipFinance.Com đôi khi sẽ có các khoản thanh toán bảo hiểm đột xuất, tức là dự án có thể không được bảo hiểm, nhưng Blog HyipFinance.Com rút tiền từ túi ra và bù lỗ cho nhà đầu tư.

Lưu ý rằng đây là bảo hiểm tổn thất đầu tư chứ không phải bảo hiểm trên toàn bộ số tiền bạn đầu tư vào dự án.

Điều kiện để nhận bảo hiểm

1. Sử dụng link giới thiệu trực tiếp của Blog HyipFinance.Com để đăng ký và đầu tư vào các dự án được bảo hiểm

2. Chỉ các khoản tiền gửi được tạo theo kế hoạch đầu tư khuyến nghị của Blog HyipFinance.Com mới được bảo hiểm

3. Đầu tư trong khoảng thời gian được nêu rõ

4. Đã comment yêu cầu nhận RCB (Refback) sau khi đầu tư trên bài review của dự án và đã được blog chuyển RCB

5. Đã gửi đơn yêu cầu bảo hiểm của Blog HyipFinance.Com (Đơn bảo hiểm sẽ được thông báo tại Telegram channel của Blog sau khi dự án Scam)

Cách tính số tiền bảo hiểm tổn thất

Tổng số tiền bảo hiểm sẽ chia theo tỷ lệ cho tất cả các khoản tổn thất của tất cả các nhà đầu tư đã tham gia đầu tư vào một dự án nhất định và được bảo hiểm

A. Tổng số tiền tổn thất của các Investors không vượt quá Tổng số tiền bảo hiểm

=> Số tiền được bảo hiểm tốn thất = Số tiền tổn thất của mỗi Investors

B. Tổng số tiền tốn thất của các Investors vượt quá Tổng số tiền bảo hiểm

=> Số tiền bảo hiểm tổn thất = (Tổng số tiền bảo hiểm / Tổng số tiền tổn thất của các Investors) x Số tiền tổn thất của mỗi Investors

Trong đó:

(1). Tổng số tiền bảo hiểm tốn thất: 1,000$

(2). Số tiền tổn thất của mỗi Investor = Số tiền đầu tư – Số tiền đã nhận RCB – Số tiền lãi đã nhận

(3). Số tiền lãi đã nhận = (Ngày kết thúc – Ngày đầu tiên trả lãi về tài khoản) x % lãi mỗi ngày (1.02%) x Số tiền đầu tư

Thời gian thanh toán bảo hiểm

Thời gian nộp đơn yêu cầu bảo hiểm sẽ kéo dài trong vòng 02 ngày tính từ thời điểm Blog HyipFinance.Com bắt đầu mở đơn yêu cầu và sẽ mất 1- 4 ngày tiếp theo để tính toán và chuyển tiền bồi thường cho các Investors. Vì vậy tính từ thời điểm Blog HyipFinance.Com có thông báo bồi thường đến khi các Investors nhận được tiền bảo hiểm sẽ kéo dài tối đa là 7 ngày làm việc.

Nếu cần thêm thông tin xác thực Blog HyipFinance.Com sẽ liên hệ với các investors qua email mà các Investors đã đăng kí, vì vậy hãy giữ liên lạc với Blog HyipFinance.Com qua email.

Chúc các bạn thành công

Theo dõi và thảo luận cùng HFTeam

Lưu ý quan trọng: Đầu tư online luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư

TOP INVESTORS MONTHLY
 • FiFa
  6,120 $
 • Tanasco
  5,000 $
 • nguyenhaqb83
  3,268 $
 • Namnqph
  2,768 $
 • aldolk
  2,000 $

LONG TERM PROJECT (Personal Choice)

$ 25,500 Senexa Read More
$ 13,000 Orion Read More
$ 5,000 RoyalQ Read More
$ 4,000 Raf Read More
$ 2,000 Biswap Read More
$ 2,000 Goku Read More
$ 1,022 PearZap Read More
$ 1,000 Position Read More
$ 1,000 Dexi Read More
$ 1,000 Keymat Read More

mido-finance.com

orion

mido-finance.com

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Group Chat

Admin Group Group News